آیا مراحل شستشوی فرش در همه‌ی فرش‌ها یکسان است؟

خیر، شستشوی بستگی به متراژ فرش دارد و ۲ تا ۳ ساعت خشک می‌شود.