شستشوی فرش در محل چه محاسنی دارد؟

از محاسن شستشوی فرش در محل یکی این‌که منزل شما چندین روز بدون فرش نمی‌ماند ، دیگر این که این شستشو در حضور مشتری انجام می‌شود و از همه مهمتر هزینه شستشو نسبت به قالیشویی خیلی کمتر می باشد .