زمان شستشوی تا خشک شدن مبل 7 نفره چقدر طول می‌کشد؟

شستشوی مبل ۷نفره یک ساعت طول می‌کشد و بین ۲تا ۳ ساعت طول میکشد تا خشک شود .