در چه صورتی تشک‌های مبل و کوسن‌های مبل‌ها شسته می‌شود؟

اگر قابل شستشو باشد شسته می‌شود .