سوالات

خیر،‌ لکه‌های روی مبل و فرش تا آنجا که در توان باشد از بین می‌بریم، تا جایی مبل و فرش شما اجازه دهد.
خیر، شستشوی بستگی به متراژ فرش دارد و ۲ تا ۳ ساعت خشک می‌شود.
اگر قابل شستشو باشد شسته می‌شود .
از محاسن شستشوی فرش در محل یکی این‌که منزل شما چندین روز بدون فرش نمی‌ماند ، دیگر این که این شستشو در حضور مشتری انجام می‌شود و از همه مهمتر هزینه شستشو نسبت به قالیشویی خیلی کمتر می باشد .
مدت زمان شستشو کم و با کیفیت شسته می‌شود.