تگ - ریشه فرش ،‌ نگهداری از ریشه فرش

استفاده از چسب پهن برای ریشه های فرش ممنوع!

مراقبت از ریشه ‌های فرش یکی از فاکتورهای مؤثر و مهم در دوام فرش است و در صورت پوسیدگی و از بین رفتن ریشه‌ های فرش احتمال آسیب دیدن بدنه اصلی فرش نیز به وجود می ‌آید. امروزه برخی از خانواده‌ های ایرانی برای محافظت از ریشه ‌ها در برابر آلودگی و پوسیدگی، از چسب پهن استفاده می کنند که...